Uge 48: Vi jagter mørklagte skibe i Østersøen

Episode 224 · 2 December 2022 · 36 mins 17 secs

About this Episode

Vært: Henrik Heide

Medvirkende: Laurids Hovgaard og Thomas Djursing

Klip: Søren Rask Petersen

I denne uges Transformator lægger vi ud i Østersøen, hvor data fra satellitdataovervågningsfirmaet SpaceKnow viser, at to ‘mørke skibe’, der hver målte omkring 95 til 130 meter lange, i dagene inden Nord Stream 2 blev sprængt, passerede tæt forbi lækagestederne. De havde med andre ord slukket den lovpligtige AIS-transponder, der viser skibets position og stamdata.

Det er noget, som skibe i danske farvande gør hver dag for ikke at blive opdaget i at fiske ulovligt, dumpe olie eller kemikalier eller overtræde territorialgrænser. Derfor er DTU i gang med at opbygge et ‘forbryderalbum’ over skibe, der er kendt for at slukke for deres AIS-signal.

Vi bliver til søs, for aggressive spækhuggere er blevet et udbredt problem ud for den portugisiske kyst, hvor de angriber roret på sejlskibe og ikke stopper, før det er brækket af. Det har ført til adskillige nødsituationer, og et sejlskib er ligefrem sunket efter angrebet. Ingeniørens journalist Thomas Djursing skal samme vej til foråret og har forskellige ideer til, hvordan han kan narre spækhuggerne.

Vi skal også tale om en helt anden slags skibe, nemlig dem der skal sejle fire styks af de nye havvindmøller ud til deres fremtidige plads i Nordsøen. På få år er størrelsen på nye havvindmøller mere end fordoblet, så rederierne må tænke kreativt, når de skal pakke de installationsskibe, der skal sejle møllerne til havs.

Til slut samler vi op på en Transformator-episode fra september, hvor vi var ude og indsamle prøver af bl.a. fyrrenåle i røgfanen fra affaldsforbrændingsanlæg nær København. Ideen var at få prøverne analyseret for flourstoffer som dem, der er blevet fundet i tilsvarende prøver nær Madrid. Nu har vi resultatet.

Links

DTU jagter jamming-pirater og mørklagte skibe nær Nordstream

To ’mørke skibe’ opdaget kort før gaslækager

GPS-ekspert om udfald over Kattegat: ‘Sandsynligvis kraftig jamming’

Desperate sejlere forsvarer sig mod spækhuggere med fyrværkeri og sand

Tungere naceller og længere vinger: ‘Vi gentænker skibene hver gang møllerne vokser’

PODCAST Færre store kraftværker vil øge risiko for strømsvigt