Uge 51: Vi kigger i krystalkuglen for 2020: Hvilke tendenser vil vi se?

Episode 101 · December 20th, 2019 · 36 mins 39 secs

About this Episode

Vært: Henrik Heide

Medvirkende: Thomas Djursing, Bjørn Godske, Sanne Wittrup og Ulrik Andersen

I denne uges Transformator tager vi krystalkuglen ned fra hylden, støver den af og beder Ingeniørens tendensredaktør og tre fagjournalister om at give deres bud på, hvilke tendenser inden for den teknologiske udvikling, der vil tage fart i det kommende år. Og vi stiller Thomas Djursing spørgsmålet: Hvorfor er det så svært at spå om fremtiden – hvilket mange har brændt fingrene på tidligere.

Først handler det om vejtransport, hvor Bjørn Godske spår om udviklingen inden for elbiler, selvkørende biler og brintbiler.

Dernæst energiområdet, hvor Sanne Wittrup forudser, at hotte emner bliver ‘power-to-x’, altså konvertering af grøn strøm til brint, methanol eller ammoniak; integration af de grønne brændsler inden for industri og transport; det voksende behov for transportveje for grøn energi i systemet samt en fortsat diskussion om biomasse: Er det nu så bæredygtigt?

Inden for byggeriet ser Ulrik Andersen vigtige tendenser inden for bæredygtighed, hvor man i udlandet begynder at indføre bæredygtighedsklasser; energirenovering, hvor Danmark paradoksalt nok har droslet ned; indeklimaproblemer på bl.a. skoler; nye byggematerialer og nye værktøjer til effektivisering af byggeriet.

Links

Disse teknologiske tendenser vil præge 20’erne

Forudsigelser, der floppede

Analyse: Ny lov strammer op om klimaindsats

Vi ignorerer nybyggeriets største klimabelastning

(Nogle af artiklerne er muligvis ikke publiceret endnu)